Dorocki, Sławomir, Anna Szymańska, and Zdon-KorzeniowskaMałgorzata. 2015. “Family Agritourist Enterprises in Poland: Preliminary Survey Results”. Entrepreneurial Business and Economics Review 3 (1), 151-63. https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030111.