Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Construction Sector in the Czech Republic and Poland: Focus on the Housing Segment in Selected Regions

DOI:

https://doi.org/10.15678/EBER.2014.020205

Abstract

The paper presents a comparative analysis of the construction sector in the Czech Republic and Poland, with a particular focus on the housing segment in selected regions. The authors compared the size and growth ofthe housing segment.

To achieve the purpose, spatial and dynamic analyses of the construction sector indicators were conducted, with a particular emphasis on the housing segment (i.e. growth of construction sectorproduction, completed dwellings per 1000 inhabitants).

In global economic crisis, the construction production fluctuation displayed a similar trend for both countries, with the worst indicators reported in 2010 and 2011. The main analysis focused on the dwelling segment. The Czech Republic reported a negative growth (-2.4%) in the number of completed dwellings in the period, while Poland reported a positive growth of 32.6%.

Analysed countries differ regarding the construction industry output, which depends on the different population potential and uneven distribution of construction projects, particularly in the housing segment. Nonetheless, a common tendency was observed in the housing segment showing an intensified growth in the output in the areas that had seen fewer investment projects.

Comparison of the construction sector status and development in selected regions of the Czech Republic and Poland can be helpful to entrepreneurs, investors and employees from both countries in recognizing a potential demand for dwellings

Keywords

construction sector, housing segment, Czech Republic, Poland

PDF

Author Biography

Monika Płaziak

PhD degree in economic geography, assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow. Author’s research interests concern issues of the spatial development in the context of the sustainable development – social balanced towns and energy-efficient towns, and also process of industrial and construction enterprises locations. As well as, research works refer to issues of the cooperation of scientific and research-developmental organizations with the SME sector, especially in the matter of the implementing new technologies and materials concerning the energy-efficient and passive building. Additionally, the author analyses issues of the level and quality of life, with particular reference to small and medium-sized towns in Poland.

Anna Irena Szymańska

PhD degree in economic sciences in the field of management sciences (Chair of Market Analysis and Marketing Research – Cracow University of Economics), assistant professor in the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow. Her research interests are related to the issue of consumer needs, preferences and market behaviour as well as issues in the area of entrepreneurship and innovation with particular emphasis on the SME sector.


References

 1. BAA (2011). Sektor budowlany w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora. Grupa Doradców Biznesowych BAA Polska.
 2. BDB (2014). Budownictwo, Dom Maklerski BDM S.A. Retrieved on January 11, 2014, from http://www.bdm.com.pl/
 3. Borowiec, M. & Dorocki, S., (2011). Rola kapitału ludzkiego w procesie kształtowania innowacyjności układów regionalnych Francji. In B. Namyślak (ed.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 215-230.
 4. Budownictwo mieszkaniowe w Republice Czeskiej. Retrieved on January 11, 2014, from http://praha.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/y,2011,m,6,a,17220,Budownictwo_mieszka niowe_w_Republice_Czeskiej.html
 5. Czech Statistical Office, Retrieved on January 11, 2014, from http://www.czso.cz/eng/redakce .nsf/i/construction_ekon
 6. Gorzelak, G. (2009). Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu? Regional Studies Association – Sekcja Polska, Warszawa.
 7. Housing Europe Review, The Nuts and Bolts of European Social Housing Systems (2012). CECODHAS Housing Europe’s Observatory, Brussels.
 8. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju rok 2011 (2012). Warszawa: Central Statistical Office. Information on the Polish construction industry for the years 2012-2013, Retrieved on January 11, 2014, from http://www.polskie-budownictwo.pl
 9. Kozik, R., & Starzyk, E. (2011). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polski rynek zamówień publicznych na roboty budowlane, Budownictwo i inżynieria środowiska, 2.
 10. KPB (2012). Rynek budownictwa w Polsce oraz analiza rynków zagranicznych w zakresie możliwości eksportowych polskiej branży budowlanej. Łódź: Konsorcjum Polskie Budownictwo.
 11. MRD (2005). Czech Republic. Portraits of Regions 2005. Prague: Ministry for Regional Development of the Czech Republic.
 12. Płaziak, M., & Szymańska, A.I. (2014). Importance of personal factor in decisions on locating enterprises. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 373-380.
 13. Płaziak, M. (2004a). The spatial distribution of living standards in the małopolskie province. Prace Geograficzne, 114, 107-116.
 14. Płaziak, M. (2004b). Poziom życia ludności miast województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast małych i najmniejszych. In I. Jażdżewska (Ed.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście (pp. 121-129). XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, pp. 121-129.
 15. Płaziak, M. (2013a). Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość budownictwa w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 173- 188.
 16. Płaziak, M. (2013b). Technologia tanich domów energooszczędnych jako odpowiedź na kryzys w budownictwie mieszkaniowym. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 214-226.
 17. Rachwał, T. (2011). Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 19, 1-10.
 18. Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99-113.
 19. Raźniak, P., & Brzosko-Sermak, A. (2014). Zmiany zasobów mieszkaniowych w regionie miejskim Krakowa. In E. Kaczmarska, & P. Raźniak (Eds.), Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 20. Raźniak, P., & Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Housing Conditions in selected metropolitan areas in Poland. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica.
 21. Szymańska, A.I., & Płaziak, M. (2014). Factors considered in location of construction enterprises in the Małopolska Region. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 110, 381-389.
 22. UMWM, (2012). Województwo małopolskie 2012. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 23. Zborowski, A. (2005). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa), Kraków.
 24. Zioło, Z. (2001). Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, 9-20.
 25. Zuzańska-Żyśko, E. (2014). The real estate market in the Upper-Silesian metropolitan area. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 120, 374-385.
 26. Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11-22.

Downloads

Download data is not yet available.