Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context: Some International Comparisons

DOI:

https://doi.org/10.15678/EBER.2014.020107

Abstract

The purpose of the article is an initial diagnosis of the level of internationalization and globalization of non-profit organization sector in Poland, as well as indication of possible differences in this respect, reflected in selected well-developed countries.

The article is based on the literature review as well as the synthetic review of the conducted research and data in the field of NPOs and NGOs.

On the basis of western models, which can be treated as benchmarks, dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland can be reduced. It will lead to more dynamics of non-profit organizations growth in Poland. It will result in greater level of internationalization of this sector in Poland.

Indication of directions of activities for stimulating internationalization and globalization of organization's operations in the third sector in Poland seems to be an important issues as it is a gradually revealing and growing tendency in this respect.

It also requires an analysis, especially with regard to the Polish conditions, of potential dysfunctions of non-profit organizations whose existence may slow down or even limit the possibility of operations in an international or global scope.

 

Keywords

NPOs, NGOs, internationalisation, globalisation, non-profit

PDF

Author Biography

Janusz Fudaliński

Associate Professor of Management of the Department of Management Strategy and Development of Organizations at the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics (Poland). His research interests include strategic management in non-profit organisation.


References

 1. Balon, K. (2013). Gospodarka społeczna w Niemczech – wybrane aspekty, Retrieved on April 7, 2013 from http://wiadomosci.ngo.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Raport_Otwarcia/Balon_GospSpol_Niemcy.pdf
 2. Bebington, A.J., Hickey, S., & Mitlin, D.C. (2007). Can NGOs Make a Difference?, The Challenge of Development Alternatives, London - New York: Zed Books.
 3. Bednarz, P. (2010). Najlepsze praktyki w zakresie konsultacji społecznych w Wielkiej Brytanii. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 4. Bogacz-Wojtanowska, E. (2011). Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicznych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Breński, W., & Oleksiuk, A. (2008). Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji. Warszawa: Difin.
 6. Courtney, R. (2002). Strategic Management for Voluntary Nonprofit Organizations. London-New York: Routledge.
 7. Daszkiewicz, N., & Wach, K., (2012). Internationalization of SMEs: Context, Models and Implementation. Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishers.
 8. Domański, J. (2008). Strategie przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa.
 9. Drucker, P.F. (1990). Managing a Non-Profit Organization. Principles and Practice. New York: Harper Collins.
 10. Dworecki, Z., & Romanowska, M. (Eds.). (2008). Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 11. Edwardes, J. (2010). Rola i modele organizacji pożytku publicznego w Wielkiej Brytanii.Warszawa: Polish Donors Forum.
 12. Ernst & Young (2010). Waking up to the new Economy: Ernst & Young's 2010 European attractiveness survey. Paris.
 13. Fudaliński, J. (2013). Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce. Warszawa: Difin.
 14. Gabrusewicz, T. (2008). Standardy etyki i odpowiedzialności dla sektora non-profit. Monitor Rachunkowości i Finansów, 1.
 15. Gerencser, M., Van Lee, R., Napolitano, F., & Kelly, Ch. (2008). Megacommunities: How Leaders of Gavernment Business and Non-Profits Can Tackle Today's Global Challenges Together. New York: Palgrave Macmillan.
 16. Gumkowska, M., & Herbst, J. (2006). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport 2006, Warszawa: Klon/Jawor.
 17. GUS (2012). Społeczeństwo informacyjne w Polsce.Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 18. Hayday, M. (2010). Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii.Warszawa: Bank DnB NORD Polska S.A.
 19. Kiendl-Wendner, D., & Wach, K. (Eds.). (2014). International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives. Graz: Fachhochschule Joanneum.
 20. Kaim, A. (2011), Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu a komercjalizacja organizacji pozarządowych. Rozprawa doktorska. Gdańsk: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
 21. Leś, E. (Ed.). (2010). Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami not for profit w wybranych państwach Unii Europejskiej. Warszawa: Collegium Civitas.
 22. Najda, M., & Wach, K. (2005). Impact of integrated European business environment on SMEs cooperation strategies. Ekonomia, 17, 123-139.
 23. Przybylska, K. (2005). Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej. Zeszyty Naukowe WSE w Bochni, 3
 24. Przybylska, K. (2013). Born Global: nowa generacja małych przedsiębiorstw. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 25. Rybiński, K. (2007). Globalizacja w trzech odsłonach. Warszawa: Difin.
 26. Szczepankowska, A. (2011). Europa wobec globalizacji. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa. Retrieved on April 1, 2011, from http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Szczepankowska-Torun.pdf
 27. Szymankiewicz, M.J. (2013). Collaborative Advantage in Public and Social Services: the Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 1(4), 71-81.
 28. Szymański, W. (2004). Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji.Warszawa: Difin.
 29. Tyrakowski, M. (2013). Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych, Retrieved on April 2, 2013, from http://znze.wsiz.rzeszow.pl/z04/9_Michal_Tyrakowski_Rola.pdf
 30. Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: PWN
 31. Wach, K. (2014). The Role of Knowledge in the Internationalisation Process: An Empirical Investigation among Polish Businesses. In (Eds.), D. Kiendl-Wendner, & K. Wach, International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives(pp. 143-157). Graz: Fachhochschule Joanneum.
 32. Wach, K., & Wehrmann, C. (2014). Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields. In (Eds.), A.S. Gubik, & K. Wach, International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries. Miskolc: Miskolc University.
 33. Wygnański, J. (2008). Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność?, Warszawa: Klon/ Jawor.

Downloads

Download data is not yet available.