Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Factors Stimulating Internationalisation of Firms: An Attempted Holistic Synthesis

DOI:

https://doi.org/10.15678/EBER.2015.030209

Abstract

Objective: The main goal of this paper is the critical and synthetic analysis of internationalisation process factors, with reference to business management. It presents a systematic review of the most important relational ideas in regard to factors of firm-level internationalisation.

Research Design & Methods: The text includes the synthesis of previous academic studies and results of empirical researches on internationalisation factors.

Findings: The motives for going international are explained in reference to external and internal factors. Different definitions of understanding external factors of internationalisation of firms are discussed, among them (i) framework factors (market, cost, governmental, competitive and additional factors), (ii) conditioning factors (factor and demand conditions, related and supporting industries, firm strategy, structure and rivalry) as well as (iii) general environment factors (economic environment, demographic environment, political and legal environment, technological, natural and socio-cultural environment).

Implications & Recommendations: Internal factors of internationalisation are mostly rooted in the resource-based view. Motives for going international mainly depend on top management team, international resources and firms specifics.

Contribution & Value Added: The paper underlines that there are numerous factors, both external and internal, which influence international activities of firms. Despite the fact that the decision to internationalize is focused on specific motives and goals, the role of managers is crucial.

Keywords

Internationalisation, internationalisation factors, international triggers, international incentives, motives for going international

PDF

Author Biography

Magdalena Belniak

assistant Professor at the Department of Entrepreneurship and Innovation at the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics (Poland).

her research interests include international management, internationalisation of firms and human capital.


References

 1. Albaum, G., Strandskov, J., & Duerr, E. (2002). International Marketing and Export Management. 2nd ed. Harlow: Addison-Wesley Longman Publishing.
 2. Ansoff, H.J. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
 3. Bieńkowski, W. (2008) Konkurencyjność gospodarki kraju: próba rewizji determinant i miar; przyczyny zmian znaczenia czynników konkurencyjności (chapter 1). In W. Bieńkowski & M. Weresa (Eds.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań (Working Papers No. 284). Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej.
 4. Chomątowski, S. (1986). Rozwój przemysłu w świecie. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 5. Czinkota, M.R., & Ronkainen, I.A. (2004). International Marketing. Mason: Thomson-South-Western.
 6. Daszkiewicz, N., & Olczyk, M. (2014). Competitiveness of the Visegrad Countries – Paths for Competitiveness Growth (chapter 2). In D. Kiendl-Wendner & K. Wach. (Eds.), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspective (pp. 33-52). Graz: Fachhochschule Joanneum.
 7. Daszkiewicz, N., & Wach, K. (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 8. Daszkiewicz, N., & Wach, K. (2014). Motives for Going International and Entry Modes of Family Firms in Poland. Journal of Intercultural Management, 6(2), 5-18.
 9. Dess, G.G., Lumpkin, G.T., & Taylor, M.L. (2003). Strategic Management. Creating Competetive Advantage. New York: McGraw-Hill.
 10. Doryń, W. (2011). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Doryń, W., & Stachera, D. (2008). Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Gospodarka Narodowa. 11-12, 95-115.
 12. Duliniec, E. (2004). Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 13. Gomes, L., & Ramaswamy, K. (1999). An empirical examination of the form of the relationship between multinationality and performance. Journal of International Business Studies, 30(1), 173-187.
 14. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 15. Hamel, G., & Prahald, C.K. (1999). Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenie rynków przyszłości. Warszawa: Business Press.
 16. Hollensen, S. (2007). Global Marketing: A Decision-Oriented Approach. 4th Edition. Harlow: Pearson Education.
 17. Johanson, J., & Vahlne, J.E. (2003) Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalisation Process. Journal of International Entrepreneurship, 1(1), 83-101.
 18. Johnson, J.E. (2004). Factors Influencing the Early Internationalisation of High Technology Starts-ups: US and UK Evidence. Journal of International Entrepreneurship, 2(1-2), 139-154.
 19. Karasiewicz, G. (2013). Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 20. Knight, G.A., & Cavusgil, S.T. (2004). Innovation, Organizational Capabilities and Born Global Firm. Journal of International Business Studies, 35(2), 124-141.
 21. Kraśnicka, T., Głód, G., & Głód, W. (2008). Przedsiębiorczość międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, T. Kraśnicka (Ed.). Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 22. Krupski, R. (2009). O szkole zasobów zarządzania strategicznego inaczej. Przegląd Organizacji. 3.
 23. Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE
 24. Łach, K. (2012). Kierunki badań nad determinantami struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe PTE. 12.
 25. Łoboda, M. (2007). Lokalne przedsiębiorstwa na rynkach globalnych. In A. Sitko-Lutek (Ed.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. Warszawa: PWN.
 26. McDougall, P.P., & Oviat, B.M. (2000). International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths. Academy of Management Journal. 43(5), 902-906.
 27. Nadvie, K., Waltring, F. (2004). Making Sense of Global Standards. In: H. Schmitz, & E. Elgar (Eds.). Local Enterprises in the Global Economy. Chaltenham-Northampton.
 28. Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
 29. Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: PWE.
 30. Porter, M.E. (1990). Competitive Advantage of Nations. Hampshire-London: Macmillan Press.
 31. Porter, M.E. (1994). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
 32. Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. November-December.
 33. Przybylska, K. (2013). Born global – Nowa generacja małych przedsiębiorstw. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 34. Ross, G., & Ross J. (1997). Measuring your Company’s Intellectual Performance. Long Range Planning.
 35. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 36. Rymarczyk, J. (2012). Biznes międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 37. Śliwiński, R. (2011). Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 38. Tubielewicz, A. (2004). Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 39. Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 40. Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 41. Wach, K. (2014a). Theoretical Framework of the Firm-Level Internationalisation in Business Studies (chapter 1). In A. Duréndez & K. Wach (Eds.). Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries – In Search for Regional Specifics (pp. 13-32). Cartagena: Universidad Politécnica.
 42. Wach, K. (2014b). The Role of Knowledge in the Internationalisation Process: An Empirical Investigation among Polish Businesses (chapter 7). In D. Kiendl-Wendner & K. Wach (eds), International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives (pp. 143-158). Graz: Fachhochschule Joanneum.
 43. Wach, K. (2015a). Entrepreneurship without Borders: Do Borders Matter for International Entrepreneurship? Problemy Zarządzania, 13(2[2]), 82-92.
 44. Wach, K. (2015b). Impact of Cultural and Social Norms on Entrepreneurship in the EU: Cross-Country Evidence based on GEM Survey Results. Zarządzanie w Kulturze, 16(1), 15-29. doi: 10.4467/20843976ZK.15.002.3037
 45. Wach, K., & Wehrmann, C. (2014). Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields (chapter 1). In A.S. Gubik & K. Wach (Eds.). International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries. Miskolc: University of Miskolc.
 46. Wach, K., & Wojciechowski, L. (2014). The Size and the Strategic International Orientation: The Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XV(7[1]), 143-156.
 47. Wiktor, J., Oczkowska R., & Żbikowska A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: PWE.
 48. Wołodkiewicz-Donimirski, Z., & Marczewski, K. (2007). Kondycja ekonomiczna polskich eksporterów. Wyniki badań sprawozdań finansowych. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 49. Zahra, S.A., & George, G. (2002). International Entrepreneurship: The Current Status of the Field and Future Research Agenda. In M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp & D.L. Sexton (Eds.), Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset. Oxford: Blackwell Publishing.

Downloads

Download data is not yet available.