Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Special Economic Zones as Growth and Anti-growth Poles as Exemplified by Polish Regions

DOI:

https://doi.org/10.15678/EBER.2016.040412

Abstract

Objective: The objective of this paper is to present the effects of special economic zones (SEZ) on the polarisation of public economic space in Polish regions.

Research, Design & Methods: The paper looks at both positive and negative effects of economic zones on the polarization of economic space in Polish regions. In an empirical analysis of internal and external effects of SEZs growth centres are identified. Centre of the polarised region, as a source of development incentives, characterised with a higher growth dynamics in comparison to the other part of the region is identified as a growth pole; while the centre of a polarised region being a source of crisis factors higher than in the region is identified as an anti-growth pole.

Findings: In the result of conducted studies 8 growth poles, 19 centres of unstable economic situation have been identified, anti-growth poles has not been identified. Factors that result in the polarisation as well as its positive and negative characteristics were identified.

Implications & Recommendations: The new model, which captures growing changes and can activate an appropriate action aimed at avoiding crisis can be used as a potential early warning system by the authorities of territorial units.

Contribution & Value Added: The originality of this work lies in proposing a new methodological approach to identify poles and anti-poles. This approach can be applied for various tiers of taxonomic division for regions in various countries and forms of public aid.

 

Keywords

anti-growth poles, investment attractiveness, growth poles, public aid, special economic zones (SEZ)

PDF

References

 1. Ambroziak, A.A. (2009). Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce. Warsaw: Warsaw School of Economics Press.
 2. Boudeville, J.R. (1972). Amenagement du territorire et polarization. Paris: Editions M.-Th. Genin.
 3. Brautigam, D., & Xiaoyang, T. (2011). African Shenzhen: China's Special Economic Zones in Africa. The Journal of Modern African Studies, 49(1), 27-54.
 4. Brdulak, J. (2003). Ewolucja uprzywilejowania ekonomicznego specjalnych stref ekonomicznych w Polsce In I. Fierla (Ed.), Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce (pp. 69-80). Warsaw: Warsaw School of Economics Press.
 5. Broszkiewicz, P. (2011). Odpływ kapitału inwestycyjnego ze specjalnych stref ekonomicznych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim - implikacje społeczno-ekonomiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 152, 25-36.
 6. Christensen, C.M., & van Bever, D. (2014). The Capitalist's dilemma. Harvard Business Review, 92(6), 60-68.
 7. Churski, P. (2011). Obszary wzrostu i obszary stagnacji gospodarczej w Polsce - kontekst teoretyczny. Biuletyn KPZK PAN, 248, 9-43.
 8. Domański, B., & Gwosdz, K. (2005). Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Kraków-Mielec: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 9. Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Cracow: Jagiellonian University in Cracow.
 10. Farole, T. (2011). Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global Experiences. Washington: World Bank.
 11. Fierla, I. (2000). Narastanie przestrzennych dysproporcji rozwojowych w Polsce. In J. Brdulak (Ed.), Przedsiębiorstwo w regionalnym środowisku innowacyjnym XXI wieku (pp. 103-118). Warsaw: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 12. Gancarczyk, J., & Gancarczyk, M. (2002). Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) - od korzyści zewnętrznych do korzyści sieci. Studia Regionalne i Lokalne, 2-3(9), 75-90.
 13. Gareev, T. (2013). The special economic zone in the Kaliningrad region: development tool or institutional trap? Baltic Journal of Economics, 13(2), 111-127.
 14. Godlewska-Majkowska, H. (Ed.) (2012). Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Warsaw: Warsaw School of Economics.
 15. Gorzelak, G., & Jałowiecki, B. (2000). Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne, 1, 7-24.
 16. Grzeszczak, T. (1999). Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne, 173, 11-14.
 17. Hajduga, P. (2011). Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska w pierwszej dekadzie XXI wieku. Biblioteka Regionalisty, 11, 65-79.
 18. Hirschman, A.O. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
 19. Hsu, M-S., Lai, Y.L., & Lin, F-J. (2013). Effects of Industry Clusters on Company Competitiveness: Special Economic Zones in Taiwan. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 16(3), 1-28.
 20. Jarczewski, W. (2007). Specjalne strefy ekonomiczne w gminach. Samorząd Terytorialny, 7-8, 89-96.
 21. Kryńska, E. (2000). Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 22. Krzemiński, P. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator przedsiebiorczosci. Przedsiębiorczośc-Edukacja, 5, 218-227.
 23. Lai, Q. (2006). Corporate Social Responsibility of SMEs in China: Challenges and Outlooks. Berichte des Arbeitsbereichs Chinaforschung 18, Institut für Weltwirtschaft und Internationales Management der Universität Bremen und Internationaler Studiengang Volkswirtschaft, Hoch-schule Bremen, 1-32.
 24. Laskowski, P. (2013). Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej "INVESTPARK". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, 317-329.
 25. Leong, C.K. (2013). Special economic zones and growth in China and India: an empirical investiga-tion. International Economics and Economic Policy, 10, 549-567.
 26. Lizińska, W., Marks-Bielska, R., & Kisiel, R. (2011). Atrakcyjność inwestycyjna gmin i znaczenie w jej kształtowaniu preferencji specjalnej strefy ekonomicznej. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, 98(3), 191-204.
 27. Mckee, D.L. (1987). On Services and Growth Poles in Advanced Economies. The Service Industries Journal, 7(2), 165-175.
 28. Miłaszewicz, D. (2011). Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie modernizacji gospodarki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 22, 7-34.
 29. Moura, R., & Forte, R. (2010). The Effects of Foreign Direct Investment on the Host Country Economic Growth - Theory and Empirical Evidence. Fep Working Papers, 390, 1-32.
 30. Myrdal, G., (1957). Economic theory and under-developed regions. London: Duckworth.
 31. Nazarczuk, J.M., & Kisiel, R. (2013). Postrzeganie pomocy publicznej w SSE jako instrumentu pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLIV, (1), 7-16.
 32. Ofiarska, M. (2000). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, 346, 317-342.
 33. Osinubi, T.C., & Amaghionyeodiwe, L.A. (2010). Foreign Direct Investment and Economic Growth in Nigeria. Review of Economic Business Studies, 3(1), 105-127.
 34. Paelinck, J. (1965). La théorie du développement regional polarisé. Paris: Cahiers de L'I.S.E.A., 159, 5-47.
 35. Park, B.-G. (2005). Spatially Selective Polarization and Graduated Sovereignty: Politics of Neo-Liberalism and "Special Economic Zones" in South Korea. Political Geography 24(7), 850-873.
 36. Parr, J.B. (1999a). Growth-pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View. Part 1. Origins and Advocacy. Urban Studies, 36(7), 1195-1215.
 37. Parr, J.B. (1999b). Growth-pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View. Part 2. Implementation and Outcome. Urban Studies, 36(8), 1247-1268.
 38. Pastusiak, R. (2011). Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego. Łódź: University of Łódź Press.
 39. Perroux, F. (1955). Note sur la notion de "Pole de Croissance". Economie Applique, 8(1-2), 307-320.
 40. Pilarska, Cz. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Cracow: Cracow University of Economics.
 41. Przybyła, K. (2010). Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się bazy ekonomicznej miast. Wrocław: Wrocław University of Environmental and Life Sciences Press.
 42. Saqib, N., Masnoon, M., & Rafique, N. (2013). Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth of Pakistan. Advances in Management & Apllied Economics, 3(1), 35-45.
 43. Shanzi, KE., & Feser, E. (2010). Count on the Growth Pole Strategy for Regional Economic Growth? Spread-Backwash Effects in Greater Central China. Regional Studies, 44(9), 1131-1147.
 44. Shen, Y. (2007). Entrepreneurship corporate social responsibility and flexible innovation networks: On the interaction between TNCs' R&D activities and local development. Chinese Business Review, 6(6), 1-12.
 45. Shi, H., Chertow, M., & Song Y. (2010). Developing country experience with eco-industrial parks: a case study of the Tianjin Economic-Technological Development Area in China. Journal of Cleaner Production, 18(3), 191-199.
 46. Sigler, T.J. (2014). Panama's Special Economic Zones: Balancing Growth and Development. Bulletin of Latin American Research, 33(1), 1-15.
 47. Smith, D. (1966). A theoretical framework for geographical studies of industrial location. Economic Geography, 42, 95-113.
 48. Tavares, A.T., & Young, S. (2005). FDI and multinationals: patterns, impacts and policies. International Journal of the Economics of Business, 12(1), 3-16.
 49. Tödtling, F., Asheim, B., & Boschma, R. (2013). Knowledge sourcing, innovation and constructing advantage in regions of Europe. European Urban and Regional Studies, 20(2), 161-169.
 50. Typa, M. (2012). Specjalne strefy ekonomiczne jako bieguny rozwoju lokalnego. In H Godlewska-Majkowska (Ed.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (pp. 142-173). Warsaw: Warsaw School of Economics.
 51. Typa, M. (2013a). Polskie specjalne strefy ekonomiczne na tle stref działających w innych krajach Unii Europejskiej. In H. Godlewska-Majkowska (Ed.), Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej. Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (pp. 109-126). Warsaw: Warsaw School of Economics.
 52. Typa, M. (2013b). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako stymulator konkurencyjności regionów. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 27(2), 16-25.
 53. Willmore, L. (1995). Export Processing Zones in the Dominican Republic: A Comment on Kaplinsky. World Development, 23(3), 529-535.
 54. Wong, K.-Y., & Chu, D.K.Y. (1984). Export Processing Zones and Special Economic Zones as Generators of Economic Development: The Asian Experience. Geografiska Annaler, 66(1), 1-16.
 55. Zeng, D.Z. (2011). How Do Special Economic Zones and Industrial Clusters Drive China's Rapid Development? Policy Research Working Paper, 5583, The World Bank.
 56. Zhao, S.X., Chan, R.C.K., & Chan, N.Y.M. (2012). Spatial polarization and dynamic pathways of foreign direct investment in China 1990-2009. Geoforum, 43(4), 836-850.

Downloads

Download data is not yet available.